Skip to content

Työpaja 26.8.22

Kutsu työpajaan keskustelemaan innovatiivisista julkisista hankinnoista, kysyntälähtöisten innovaatioiden leviämisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta 26.8. klo 09.00 – 11.30 Teamsin välityksellä

Ilmoittaudu työpajaan tästä:

https://link.webropolsurveys.com/S/40F271C715746C66

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan vastata yhteiskunnallisiin tarvelähtöisiin haasteisiin ja saavuttaa haluttuja vaikutuksia. Keskeistä vaikutusten saavuttamisessa ja haasteiden ratkaisemisessa on, miten innovatiivisten julkisten hankintojen roolia saadaan vahvistettua ja innovatiivisten hankintojen kautta kehitetyt ratkaisut leviämään julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan COSPIN-tutkimushankkeen tuloksista, jotka liittyvät julkisten hankintojen rooliin innovaatioiden mahdollistajana, hankintojen yhteydessä kehitettyjen uusien ratkaisujen skaalautumiseen, innovatiivisten hankintojen rooliin alueellisessa innovaatiotoiminnassa ja hankintojen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Tutkimuksen on rahoittanut Business Finland ja sen on toteuttanut Teknologian tutkimuskeskus VTT yhteistyössä Manchesterin yliopiston kanssa. Työpajassa jaetaan tietoa hankkeen keskeisistä tuloksista ja keskustellaan johtopäätöksistä ja suosituksista.

Työpajan ohjelma:

Tervetuliaissanat

  • Kirsti Vilén, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Hankkeen keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset

  • Maria Merisalo, erikoistutkija,Teknologian tutkimuskeskus VTT
  • Juha Oksanen, erikoistutkija,Teknologian tutkimuskeskus VTT

Keskustelu tuloksista, johtopäätöksistä ja suosituksista

  • Keskustelu pienryhmissä
  • Keskustelujen yhteenvedot